Fire Training

Version 2.0

Du är nu på väg att börja använda Fire Training. Innehållet har tagits fram av MSB i samarbete med Danmark, Finland, Norge, Slovenien och Spanien för att användas av räddningstjänstpersonal.

Syftet är att erbjuda, samt vidmakthålla, räddningstjänstpersonal baskunskaper om brand och brandsläckning. Fire Training ger möjlighet till att både läsa på och lära om brand och brandsläckning, samt att pröva denna kunskap genom övningsuppgifter. Det är inte tänkt att ersätta existerande läroböcker, vägledningar och utbildningar, utan ska ses som ett komplement till dessa.

Fire Training har utvecklats med bakgrund i att det finns ett behov av träning inom området bränder och brandsläckning, delvis på grund av de faror som är förknippade med detta.

Du måste logga in för att använda Fire Training. Ny användare? Skapa ett användarkonto på "Min sida" på MSB.se.

Skapa ett användarkonto på "Min sida"

Vi välkomnar idéer och förslag inför framtida utveckling av verktyget. Skicka dessa till oss på RIB Support.

Maila till RIB Support